Индивидуални стилове за страните на рамка

За този параграф две по две страните са с еднакви свойства, но всичките четири страни биха могли да са с различни стилове, цветове и широчини. Сменете едно или повече от индивидуланите свойства на някоя от рамките в CSS командите вляво и вижте резултата.