Разлика между обикновен и преформатиран параграф.

Това би трябвало да е параграф с празен ред и няколко последователни интервала

Това вече е действително параграф с празен ред и няколко последователни интервала