Напишете текста на страницата си в следното поле, като използвате желано
от вас форматиране на текста (заглавия, списъци, котви и т.н.) от менюто:

С натискането на бутона "Виж" ще се отвори нова страница със съдържанието, което сте въвели. Точно така ще изглежда HTML документа ви, отворен с произволен браузър.

Можете да видите HTML кода на написаната от вас страница чрез натискане на бутона HTML от менюто на редактора. Копирайте кода и го запишете в някой от използваните от вас редактори като HTML страница (изберете разширение за файла .htm или .html). След като качите HTML документа в папката на сървъра, където хоствате сайта си, страницата ви ще бъде достъпна от интернет на адрес: http://www.вашия-сайт.com/име-на-страницата.htm На мястото на вашия-сайт.com въведете точното име на вашия сайт, а на мястото на име-на-страницата.htm: името, с което сте записали страницата.