Оценка на читателите: / 25
Слаба статияОтлична статия 

PHP цикли

Циклите позволяват определена част от програмата да бъде изпълнена многократно - колкото пъти са специфично указани или докато някакво условие е изпълнено.

В PHP се използват следните видове цикли:

  • while - командите от цикъла ще се изпълняват докато определеното в цикъла условие е със стойност вярно (true)
  • do... while - аналогично на while, но цикълът се изпълнява преди да се направи проверка за верността на условието. Това означава, че цикълът ще се изпълни поне веднъж, дори условието да има стойност грешно (false);
  • for - цикълът се извъртява зададения брой пъти;
  • foreach - командите от цикъла се изпълняват по веднъж за всеки елемент от масив.

Цикъл while

Цикъл while, който се изпълнява докато някакво условие е със стойност true, има следната конструкция:

while (условие)
{
команди за изпълнение;
}

Ето и един конкретен пример за цикъл while, който ще отпечата квадратите на числата от 10 до 20:

<?php
$i=10;
while ($i<=20)
{
echo $i." на квадрат е ".$i*$i.<br/>;
$i++;
}
?>

Цикъл do...while

За разлика от while, командният блок на цикъл do...while се изпълнява преди проверката за условието. Ако условието има стойност true, командният блок ще се изпълни отново (и условието отново ще бъде проверено), в противен случай програмата ще завърши цикъла и ще премине към следващата команда, ако има такава. Ето и един конкретен пример за цикъл do...while:

<?php
$i=10;
do
{
$i++;
echo $i." на квадрат е ".$i*$i.<br/>
}
while ($i<=20)
?>

Програмата много прилича на примера с цикъл while, но понеже проверката за стойността на числото i се извършва последна, ще бъде отпечатан допълнително и квадратът на числото 21.

Цикъл for

Цикъл for се използва за изпълнение на команден блок определен брой пъти. Най-общо структурата на цикъла for изглежда така:

for (начална стойност; условие; увеличение на брояча)
{
команден блок на цикъла;
}

Цикъл for най-често се използва съвместно с някаква променлива-брояч, която определя броя повторения на командния блок.

начална стойност е най-често стойността, която първоначално получава брояча на цикъла.

условие е израз, чиято стойност се проверява - ако тя е true, т.е. условието е изпълнено, командният блок на цикъла ще бъде изпълнен, а в противен случай цикълът ще бъде завършен. Най-често в израза условие се използва стойността на брояча.

увеличение на брояча - най-често командата на това място се използва за увеличение стойността на брояча - изпълнява се в края на всяко повторение на цикъла.

Ето и едно конкретно приложение на цикъл for, което отпечатва на екрана третите степени на числата от 101 до 105:

<?php
for ($i=101; $i<=105; $i++)
{
echo $i." на трета степен е ".$i*$i*$i."<br/>";
}
?>

Цикъл foreach

Цикъл foreach се използва, за да се приложи една и съща поредица от команди към всеки от елементите на даден масив. Най-общо цикъл foreach изглежда така: foreach ($име_на_масив as $стойност) { команден блок; }

Цикъл foreach работи като взема елемент на масива (започвайки от първия), съхранява стойността му като променлива $стойност, която се използва за обработка от командия блок, и след завършване на всички команди от цикъла, започва отначало, но вече със следващия елемент - докато се обработят всички елементи на масива.

Ето и един конкретен пример за използване на цикъл foreach, който в случая ще бъде използван, за да бъдат отпечатани стойностите на елементите от масив $stolici:

<?php
$stolici=array("Габрово", "Варна", "София");
foreach ($stolici as $value)
{
echo "Една от столиците, намиращи се в България е: ".$value."<br/>";
}
?>

 

Ако решите, че "как се прави сайт" ръководството може да бъде полезно и за други хора, моля гласувайте за сайта:

+добави в любими.ком Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Ако желаете да оставите коментар към статията, трябва да се регистрирате.