Оценка на читателите: / 16
Слаба статияОтлична статия 

PHP оператори

PHP операторите дават богати възможности за изчисляване на математически изрази, обработка, сравняване и задаване на стойност на променливи. Ето накратко категориите PHP оператори:

  • Оператор за съединяване на низове
  • Аритметични оператори
  • Оператори за задаване на стойност
  • Оператори за сравнение
  • Логически оператори

Оператор за съединяване на низове

Операторът точка(.) се използва за съединяване (конкатенация) на низове по следния начин:

$pozdrav="Здравей, "."как си приятелю?";

В този пример двата низа се съединяват от оператора и в резултат стойността на променливата $pozdrav ще стане "Здравей, как си приятелю?".

Aритметични оператори

Аритметичните оператори се използват за извършване на основните алгебрични действия - събиране, изваждане, умножаване, делене, целочислен остатък от делене (делене по модул). В добавка има два оператора, които автоматично увеличават или намаляват с единица стойността на променливата, към която са приложени. Ето и таблица с аритметичните оператори:

Оператор Действие Пример Резултат
+ Събиране 5+2 7
- Изваждане 11-4 7
* Умножение 5*4 20
/ Деление 15/3 5
% Делене по модул 7%3 1
++ Увеличение x=2
x++
x=3
-- Намаление x=7
x--
x=6

Оператори за задаване на стойност

Най-обикновеният оператор за задаване на стойност, "=", се използва, за да се присвои стойност на променлива. Тази стойност може да е конкретно число или текст, а може да е друга променлива:

<?php
$smetka=5;
$broj=$smetka;
//сега $broj ще има стойността на $smetka, т.е. 5
?>

В PHP се използват и няколко оператора за задавне на стойност, които комбинират в себе си аритметични действия:

Оператор Действие Пример Резултат
+= Събиране x+=y x=x+y
-= Изваждане x-=y x=x-y
*= Умножение x*=y x=x*y
/= Деление x/=y x=x/y
.= Конкатенация x.=y x=x.y
%= Делене по модул x%=y x=x%y

Оператори за сравнение

Операторите за сравнение съпоставят две стойности и връщат резултат вярно (true) или невярно (false). Тези сравнения се използват често като част от условната конструкция if за избор на алтернативен код за изпълнение. Ето как изглеждат PHP операторите за сравнение:

Оператор Действие Пример Резултат
== Равно е на 3==7 false
!= Не е равно на 3!=7 true
<> Не е равно на 3<>7 true
< По-малко от 3<7 true
<= По-малко или равно на 3<=7 true
> По-голямо от 3>7 false
>= По-голямо или равно на 3>=7 false

Логически оператори

Логическите оператори се използват, за да комбинират действието на няколко оператора за сравнение:

Оператор Действие Пример Резултат
&& Логическо и x=11
y=21
(x>6&&y<28)
true
|| Логическо или x=8
y=10
(x=5||y>7)
true
! Логическо отрицание x=8
y=10
!(x=5||y>7)
false
 

Ако решите, че "как се прави сайт" ръководството може да бъде полезно и за други хора, моля гласувайте за сайта:

+добави в любими.ком Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Ако желаете да оставите коментар към статията, трябва да се регистрирате.