Increase Font Size Option 4 Reset Font Size Option 4 Decrease Font Size Option 4


CB Login
CB Online
None
Начало Популяризиране на сайт - SEO оптимизация
Оценка на читателите: / 120
Слаба статияОтлична статия 

Популяризиране на сайт - SEO оптимизация

Един от основните фактори за популяризиране на един интернет сайт и привличане на повече посетители е т.нар. SEO оптимизация. SEO оптимизация, Search Engine Optimization, представлява набор от похвати, чиято цел е добро класиране на сайт в страницата с резултати при търсене по ключови думи в интернет търсачка.

Потребителите в интернет най-често попадат на даден сайт като следват хипервръзки, предложени от интернет търсачки като Google, Yahoo! или MSN Search (понастоящем Bing). Колкото по-добра е SEO оптимизацията за един сайт, толкова по-добро ще е неговото класиране в списъците на търсачките и съответно повече ще бъдат неговите посетители.

Много хора разчитат за популяризирането на сайта си на професионална SEO оптимизация, която между другото е доста доходоносен бизнес. Можете обаче да постигнете добро класиране на сайта си и безплатно, следвайки публично известните основни фактори за SEO оптимизране, описани в тази статия. Допълнително са описани някои некоректни похвати от SEO оптимизирането (т. нар. black hat SEO), които е по-добре да избягвате.

Интернет търсачките използват голям брой фактори за определяне значимостта на една интернет страница. Твърди се, че Google например използват над 200 критерии при оценката на сайтове. Много от тези критерии са фирмена тайна, но основните от тях са известни. Като за начало, ето списък с въпроси, които ще Ви ориентират какви са основните фактори в SEO оптимизирането, а подробности по всеки от тези основни критерии за добро класиране на сайта Ви следват по-долу.

 • Имате ли заглавие за страницата (title) и съдържа ли то една или повече от ключовите думи за страницата?
 • Написали ли сте кратко и ясно какво е съдържанието на страницата в meta думата description?
 • Подбрали ли сте правилните ключови думи и фрази (meta дума keywords) и колко често се срещат те на страницата?
 • Ако сте добавили снимки, имат ли те alt описание и съдържа ли то ключови думи?
 • Съдържат ли първите няколко реда на страницата Ви ключовите думи?
 • Има ли хипервръзки към страницата от други страници на сайта?
 • Има ли хипервръзки към страницата от други сайтове?
 • Колко популярни са сайтовете, които са сложили хипервръзки към страницата?
 • Имате ли карта на сайта, предназначена за роботи (sitemap.xml)?
 • Използвате ли някоя от некоректните техники за SEO оптимизация (black hat SEO)?
  • Има ли на страницата хипервръзки към т.нар. ферми за хипервръзки (link farms)?
  • Има ли на страницата скрит текст или многократно повторение на едни и същи думи?
  • Използвате ли автоматично пренасочване към друга страница само за роботи?

Сега ще разгледаме подробно всеки един от споменатите основни фактори на SEO оптимизацията.

Подходящо написани title и description

Търсачките обръщат особено внимание на meta думите title и description в опита си да определят за какво се отнася дадената страница. За да им помогнете, за всяка страница напишете смислени, съответстващи на темата на страницата заглавие (title) и съдържание (description) в head частта на HTML кода. Обърнете внимание, че ако използвате WYSIWYG HTML редактор от рода на Kompozer и оставите празно полето за title, заглавието (title) ще се попълни автоматично с първия ред на страницата Ви, а това не винаги е най-добрия вариант. Желателно е както в title, така и в description да включите основните ключови думи (keywords) за страницата.

Ключови думи keywords

Ключовите думи (meta keywords), които сте указали, се използват от интернет търсачките при определяне значимостта на страницата Ви за търсене по ключови думи. Колкото по-точно е съответствието между ключовите думи на страницата Ви и ключовите думи, по които е задал търсене един потребител, толкова по-напред се класира страницата Ви в списъка с резултати и толкова по-вероятно е именно Вашият сайт да бъде посетен.

Ключовите думи keywords се указват в head частта на HTML документа:
<meta name="keywords" content="дума1, дума2, дума3"/> 
На мястото на дума1,2,3 сложете своите ключови думи. Препоръчва се броят им да е около 5, а честотата на използването им в тялото на страницата - около 5%. 

За да се ориентирате какви думи са най-често използвани на дадена страница от сайта ви, дали зададеното от вас заглавие (title) и описание (contnent) отговарят на съдържанието, използвайте безплатния анализтор на www.submitexpress.com

Алтернативен текст за изображения alt

Постарайте се да сложите подходящо alt обяснение (алтернативно име) за снимките, които сте сложили на страницата си. Индексиращите програми на интернет търсачките не разчитат изображения, но се справят чудесно с текст, какъвто е alt обяснението за снимки. По възможност използвайте някоя от ключовите си думи за alt - това допълнително ще увеличи гъстотата на ключовите Ви думи.

Структура на страницата

Програмите-роботи на търсачките дават по-голяма тежест на съдържание, което се появява в началото на страницата. Именно затова е препоръчително първите няколко реда на страницата да включват ключовите думи.

За роботите обаче интернет страницата започва с head частта на HTML документа. Ако там сте включили например дълъг списък с CSS или JavaScript команди, същинското съдържание на страницата ще изглежда значително отместено от началото за търсачките и страницата може да получи много по-ниска оценка, отколкото заслужава. За да избегнете този проблем, изнесете използвания CSS и JavaScript код в отделни файлове и сложете само хипервръзка към тях в head частта на страницата.

По същата причина много специалисти по SEO оптимизация съветват избягването на Flash анимации, особено в началото на интернет страницата. Flash файловете използват специфичен начин за представяне на информацията, която съдържат, и в голямата си част са неразбираеми за търсачките.

Значимостта на една страница зависи от броя и качеството на страниците, които поместват хипервръзка към нея. В това число, макар и с по-малка тежест, се включват и хипервръзки от други страници на собствения Ви сайт - постарайте се да има поне една такава хипервръзка за всяка от страниците. Добрата взаимосвързаност на страниците на сайта също така подпомага търсачките в индексирането на сайта Ви.

Избягвайте да слагате повече от 100 хипервръзки на една страница. Повечето търсачки не се справят добре със следването на хипервръзки и индексирането на страниците при наличие на твърде много хипервръзки.

При именуване на хипервръзки към страницата от други страници на сайта Ви, използвайте смислени думи, по възможност свързани със съдържанието на страницата и включващи една или повече ключови думи и избягвайте нищо не значещото извън контекст "кликнете тук".

Опитайте се да получите хипервръзки към Вашия сайт от авторитетни, утвърдени сайтове в същата или сродна с темата на сайта Ви област. Обърнете внимание, че от значение е и качеството (не само ранга на сайта, който слага хипервръзка към Вас, но и доколко тематиките ви са близки), а не само количеството на връзките.

В тази връзка, избягвайте включване на реципрочни хипервръзки към т.нар. link famrs, ферми за линкове (сайтове състоящи се основно от препратки към други сайтове). Търсачките ще понижат значимостта на страниците Ви, а може и направо да изпаднете от списъците им.

Индексиране на страницата - указание за роботи

Търсачките по подразбиране индексират интернет страници и следват хипервръзките, които намерят там в търсене на нови страници за индексиране. Това означава, че по принцип няма нужда да разрешавате на търсачките да индексират страниците на сайта Ви. Ако все пак държите да го направите, включете в head следния текст:

<meta name="robots" content="index">

За да укажете на търсачките да следват хипервръзките на страницата към други страници на Вашия сайт, добавете follow:

<meta name="robots" content="index, follow">

Карта на сайта за роботи - sitemap.xml

Създайте карта на сайта си за роботи - файл, наречен sitemap.xml. Ако сайтът Ви е голям или има трудно достъпни страници, sitemap.xml е най-добрия начин да осигурите индексиране на всички страници от търсачките. Повече по темата прочетете в статията Карта на сайт за роботи - sitemap.xml.

Няколко примера за некоректна SEO оптимизация

Потърсете из интернет и ще видите много и разнообразни съвети за SEO оптимизация, но някои от тях може да ви донесат повече вреда, откокото полза.

Когато интернет търсачките са били в началото на развитието си, пресметливи уеб дизайнери са намирали много (откровено казано подли) начини да ги заблудят и да класират страниците си като много значими без съдържанието им да е нещо кой знае какво. Подобни практики се наричат "black hat SEO" и е твърде препоръчително да ги избягвате. Споменавам някои от "черните СЕО" само с пожелание да не прибягвате до тях - както по морални причини, така и заради неизбежното наказание, което следва от страна на търсачките.

 • пренасочване на търсачките към едни, а хората потребители - към други страници (URL cloaking);
 • слагане на хипервръзки с размер един пиксел (невидими за хората, но напълно валидни за търсачките);
 • записване на могобройни, често използвани от потребителите ключови думи, нямащи обаче нищо общо с реалното съдържание на страниците.
 • като подобрение на горната техника - използване на скрит текст или на бял текст на бял фон - отново невидим за хората, но забелязван от търсачките. Целта е да се увеличи гъстотата на ключови думи, без при това страницата да изглежда безобразно за посетителите хора.
 • вече споменатото използване на реципрочни хипервръзки с link farms;

Тези практики целят експлоатиране на някои от механизимите, използвани от търсачките при определяне значимостта на една страница като напр. честота на ключовите думи и брой на входящите хипервръзки. Имайте предвид, че търсачките (особено Google) вече имат разбработени механизми за справяне с "black hat SEO" и всеки, решил да се възползва от тях, рискува да попадне в черния списък и сайта му да изпадне изобщо от списъка на търсачките.

Сметката е проста - в Google работят хиляди от най-добрите инженери на планетата - каква е вероятността да бъдат надхитрени? И дори някой "black hat SEO" трик да успее, почти със сигурност не след дълго ще бъде намерен начин да му се противостои. Всеки успех в популяризирането на сайта, основан на "black hat SEO" е само временен и лесно може да се превърне в провал. Единствено придържането към добрите практики на SEO оптимизирането гарантират трайни резултати за добро класиране на сайта Ви.

SEO оптимизирането не е статичен процес - работата на търсачките често се променя и това изисква съответна адаптация към новите условия. Един много добър сайт, посветен на най-новите тенденции в SEO оптимизирането е http://searchenginewatch.com/.

След всичко изписано до тук за SEO оптимизирането, интересно и полезно съдържание на страниците си остава най-добрата инвестиция, която можете да направите за развитието на сайта си. Дори и да не използвате всички трикове от SEO оптимизацията, ако сте направили нещо стойностно, то рано или късно ще бъде оценено. Все пак, нали точно това очакваме при търсене в Google - на първа страница да бъдат най-добрите страници. Пожелавам Ви Вашият сайт да получи засужено висока оценка от всички посетители - хора и търсачки!

Начало на страницата

 

Ако решите, че "как се прави сайт" ръководството може да бъде полезно и за други хора, моля гласувайте за сайта:

+добави в любими.ком Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Ако желаете да оставите коментар към статията, трябва да се регистрирате.

Google реклами
Google реклами