Падащи менюта Superfish

Представеното меню е изградено с използване на CSS, а за специални ефекти
се грижи JavaScript - библиотеката JQuery и plug-in към нея, наречен Superfish.
Менюто е напълно фукнционално и кликване на коя да е хипервръзка от него ще Ви отведе
към реална страница от www.parvisait.com.
Основните категории (Първи стъпки, Основни понятия, HTML уроци, Екстри) са
елементи на неподреден списък. Всяко подменю с хипервръзките към съответните
страници представлява отделен неподреден списък, който е вложен в елемента на
своята категория. Забележете как включването на неподредения списък на подменюто
разтяга елемента, описващ основна категория: тагът за край на елемент ()
е изнесен чак след края на вложения неподреден списък ().
Не забравяйте да добавите class="sf-menu" в тага за начало на неподредения списък:
това е необходимо за разпознаване на списъка от CSS и JavaScript файловете.
Ето и самия HTML код, който е използван за създаване на горното меню:

Следва точният HTML код, използван в настоящата страница за
включване на CSS и JavaScript файловете. jquery-1.3.2.min.js е името на
библиотечния файл JQuery, който съм си свалил отделно от страницата на JQuery,
но няма проблем да ползвате малко по-старата версия, която е включена в архивния
файл на Superfish. При всички положения, използвайте за указване името на JQuery файла,
който реално използвате. Извикването на функцията superfish е направено с някои
допълнителни параметри, чиято употреба е обяснена малко по-долу.

Ето и малко по-подробно указание как да настроите някои параметри:

Настройката за цвят на менюто и подменютата се прави в CSS файла superfish.css:

Можете да подредите менюто и вертикално. За целта трябва да добавите class sf-vertical
към главния неподреден списък (